Pianolektioner

Alltsedan 17 års ålder har jag frilansat som sångerska inom genrerna folkmusik, jazz, klassiskt och visa.

Under 70-talet utbildade jag mig parallellt med sjungandet till sång- och pianopedagog.

1980-1996 var jag fast anställd på Upplands Väsby Kulturskola där jag undervisade i piano och solosång. Jag arbetade även med sånggrupper och körer och genomförde ett stort antal konserter där samtliga mina elever deltog, på olika sätt.

Sedan år 1999 ger jag lektioner i mitt hem på Lidingö. Efter att under många år haft ett 30-tal sång- och pianoelever i veckan, och varje termin en avslutande elevkonsert där huset fyllts av familj och vänner, är omfattningen nu mindre på grund av mina många övriga åtaganden.

Jag undervisar inte längre i sång, enbart i piano och tar emot endast ett fåtal elever.